Koordinatzaile bila gabiltza

ZEREGINAK
Administrazioa
Ekoizpena: ekitaldiak, zikloak, tailerrak…
Komunikazioa: RRSS, posta elektronikoa, webgunea…

BALDINTZAK
Ekitaldien antolaketan eta/edo kultur kudeaketan
esperientzia
Euskara eta gaztelanian elebiduna
Ahozko eta idatzizko ingeles maila ona
Antolakuntza eta koordinazio gaitasun handiak

BALORATZEN DUGU
Ikus-entzunezkoekiko ezagutza eta interesa
Diseinu grafikoaren ezagutza
Ordutegi malgua

ESKAINTZEN DUGU
Lanaldi partzialeko kontratua
Bilbon presentzialki eta telelana egiteko aukerarekin
Lanean berehala hasi
Hitzarmenaren araberako soldata

Bidali zure CVa uztailak 15a baino lehen mensaje@gidoi.com helbidera
Eskerrik asko

Comments are closed.